?

Log in

 
 
09 October 2008 @ 01:57 pm
Couple #5  
Congratulations to the new couple.

Dong Bang Shin Gi's Xiah Junsu and Wonder Girls's Sun ye


Junsu
SN: flyingducksu
Journal: -

Sunye
SN: minsunye
Journal: sunyesunye
Tags: